Biển giao nhau với đường không ưu tiên

Biển giao nhau với đường không ưu tiên

Để giúp tài xế lái xe an toàn và tránh xảy ra va chạm trên đường ưu tiên hoặc các đoạn giao với ngõ, hẻm, người ta sẽ lắp đặt biển giao nhau với đường không ưu tiên. Sau đây là thông tin chi tiết về loại biển báo này.

Đường không ưu tiên là gì?

Đường không ưu tiên được giải thích theo quy định tại khoản 3.8 Điều 3 Phần 1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về Báo hiệu đường bộ như sau:

Đường không ưu tiên là đường giao cùng mức với đường ưu tiên.

Theo quy định đường không ưu tiên là đường giao cùng mức với đường ưu tiên.

Đặc điểm của đường ưu tiên

Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

Đường ưu tiên phải được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên.

Điều 5 QCVN 41:2019/BGTVT ban hành kèm thông tư 54/2019/TT-BGTVT quy định về thứ tự đường ưu tiên như sau:

+ Đường cao tốc;

+ Đường quốc lộ;

+ Đường đô thị;

+ Đường tỉnh;

+ Đường huyện;

+ Đường xã;

+ Đường chuyên dùng.

Trong nhiều trường hợp, việc xác định đâu là đường ưu tiên không hề đơn giản, đặc biệt nếu hai đường cùng thứ tự, giao nhau cùng mức… Lúc này, người tham gia giao thông có thể dựa vào các biển báo trên đường để xác định điểm giao nhau với đường không ưu tiên.

Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên?

Trên đường không ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường ưu tiên phải đặt biển số W.208 “Giao nhau với đường ưu tiên”. Trong nội thành, nội thị có thể không đặt biển này.

Các xe đi trên đường có đặt biển số W.208 phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên khi qua nơi giao nhau (trừ các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định).

Bên dưới biển số W.208 phải đặt biển số S.506b “Hướng đường ưu tiên” nếu ở nơi đường giao nhau đường ưu tiên thay đổi hướng (rẽ ngoặt).

Trường hợp đặt biển số W.208 ở trong khu đông dân cư, biển được đặt trực tiếp trước vị trí giao nhau với đường ưu tiên. Ở ngoài khu đông dân cư, tùy theo đặt xa hay gần mà có thêm biển số S.502 “Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu”.

Trên đường ưu tiên để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên thì đặt biển báo nào?

Trên đường ưu tiên để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên thì đặt biển số theo quy định tại Phụ lục C về Ý nghĩa – sử dụng biển báo nguy hiểm và cảnh báo ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về Báo hiệu đường bộ như sau:

C.7 Biển số W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l) “Giao nhau với đường không ưu tiên (đường nhánh)”

a) Trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên, đặt biển số W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l). Tùy theo hình dạng nơi giao nhau và hướng đường ưu tiên hay không ưu tiên để chọn kiểu biển hoặc vẽ hình dạng hình vẽ cho phù hợp với thực tế nút giao. Tại chỗ đường giao với các ngõ, ngách, hẻm hoặc tương tự, tùy theo điều kiện giao thông có thể xem xét sử dụng biển số W.207 khi cần thiết.

b) Biển số W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l) được đặt trước nơi đường giao nhau ở ngoài phạm vi nội thành, nội thị là chính (trong nội thành, nội thị tùy theo điều kiện thực tế để sử dụng biển cho phù hợp). Các xe đi trên đường có đặt biển này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau, chỉ phải nhường đường cho các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định.

d) Trên tất cả các nhánh đường giao với đoạn đường ưu tiên (đoạn đường nằm giữa biển số I.401 và biển số I.402) ở nơi đường giao nhau, đặt biển số W.208 “Giao nhau với đường ưu tiên”.

e) Khi đường ưu tiên giao với nhiều đường không ưu tiên liên tiếp với mật độ lớn thì sử dụng biển số W.207d hoặc số W.207e kết hợp với sử dụng biển phụ để xác định phạm vi tác dụng của biển (phạm vi đoạn đường giao với nhiều đường không ưu tiên liên tiếp). Trong phạm vi tác dụng của biển số W.207d và W.207e, không cần thiết phải đặt các biển số W.207 khác.

Như vậy, trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên, đặt biển số W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l).

Tùy theo hình dạng nơi giao nhau và hướng đường ưu tiên hay không ưu tiên để chọn kiểu biển hoặc vẽ hình dạng hình vẽ cho phù hợp với thực tế nút giao.

Tại chỗ đường giao với các ngõ, ngách, hẻm hoặc tương tự, tùy theo điều kiện giao thông có thể xem xét sử dụng biển số W.207 khi cần thiết.

Biển giao nhau với đường không ưu tiên
biển giao nhau với đường không ưu tiên

Phân biệt đường ưu tiên và đường không ưu tiên

Theo khoản 15 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và hướng dẫn tại Quy chuẩn 41:2019/BGTVT, đường ưu tiên là đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông được các phương tiện đến từ hướng khác nhường đường khi qua nơi đường giao nhau có cắm biển báo đường ưu tiên.

Trong khi đó, đường không ưu tiên thì được Quy chuẩn 41:2019/BGTVT định nghĩa là đường giao cùng mức với đường ưu tiên.

Căn cứ khoản 3 Điều 24 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, tại những nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên thì xe đi từ đường không ưu tiên bắt buộc phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên từ bất kỳ hướng nào tới.

Biển báo giao nhau với đường không ưu tiên gồm những biển nào?

Theo Quy chuẩn 41:2019/BGTVT, biển báo giao nhau với đường không ưu tiên được ký hiệu là Biển số W.207 với các biển W.207a, W.207b, W.207c, W.207d, W.207e, W.207f, W.207g, W.207h, W.207i, W.207k và W.207l.

Đây là các biển báo thuộc nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo, có giá trị hiệu lệnh trên các làn đường của chiều xe chạy.

Đặc điểm chung của các biển báo giao nhau với đường không ưu tiên là có dạng hình tam giác đều, 03 đỉnh lượn tròn, một đỉnh hướng lên trên, viền màu đỏ, nền màu vàng, bên trong có hình vẽ màu đen.

Các biển báo giao nhau với đường không ưu tiên kể trên thường được đặt ở các bị trí sau:

– Gần nút giao giữ đường ưu tiên và đường không ưu tiên.

Tùy theo hình dạng nơi giao nhau và hướng đường ưu tiên hay không ưu tiên mà hình người ta sẽ chọn kiểu biển hoặc vẽ hình dạng hình vẽ cho phù hợp với thực tế nút giao tương ứng với biển W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l).

– Tại đường chính, gần chỗ đường giao với các ngõ, ngách, hẻm hoặc tương tự:

Tùy theo điều kiện giao thông cụ thể, khi cần thiết, có thể xem xét sử dụng biển số W.207 để điều tiết giao thông.

Biển báo W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l) chủ yếu được đặt trước nơi đường giao nhau ở ngoài phạm vi nội thành, nội thị là chính; còn trong nội thành, nội thị thì tùy theo điều kiện thực tế để sử dụng biển cho phù hợp.

Lưu ý: Khi đường ưu tiên giao với nhiều đường không ưu tiên liên tiếp với mật độ giao thông lớn thì sử dụng biển báo W.207d hoặc W.207e kết hợp với sử dụng biển phụ để xác định phạm vi tác dụng của biển (phạm vi đoạn đường giao với nhiều đường không ưu tiên liên tiếp).

Trong phạm vi hiệu lực của biển báo W.207d và W.207e thì không cần thiết phải đặt các biển số W.207 khác.

Khi đường ưu tiên giao với nhiều đường không ưu tiên liên tiếp với mật độ lớn thì sử dụng biển báo nào?

Khi đường ưu tiên giao với nhiều đường không ưu tiên liên tiếp với mật độ lớn thì sử dụng biển số theo quy định tại Phụ lục C về Ý nghĩa – sử dụng biển báo nguy hiểm và cảnh báo ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về Báo hiệu đường bộ như sau:

C.7 Biển số W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l) “Giao nhau với đường không ưu tiên (đường nhánh)”

a) Trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên, đặt biển số W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l). Tùy theo hình dạng nơi giao nhau và hướng đường ưu tiên hay không ưu tiên để chọn kiểu biển hoặc vẽ hình dạng hình vẽ cho phù hợp với thực tế nút giao. Tại chỗ đường giao với các ngõ, ngách, hẻm hoặc tương tự, tùy theo điều kiện giao thông có thể xem xét sử dụng biển số W.207 khi cần thiết.

b) Biển số W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l) được đặt trước nơi đường giao nhau ở ngoài phạm vi nội thành, nội thị là chính (trong nội thành, nội thị tùy theo điều kiện thực tế để sử dụng biển cho phù hợp). Các xe đi trên đường có đặt biển này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau, chỉ phải nhường đường cho các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định.

d) Trên tất cả các nhánh đường giao với đoạn đường ưu tiên (đoạn đường nằm giữa biển số I.401 và biển số I.402) ở nơi đường giao nhau, đặt biển số W.208 “Giao nhau với đường ưu tiên”.

e) Khi đường ưu tiên giao với nhiều đường không ưu tiên liên tiếp với mật độ lớn thì sử dụng biển số W.207d hoặc số W.207e kết hợp với sử dụng biển phụ để xác định phạm vi tác dụng của biển (phạm vi đoạn đường giao với nhiều đường không ưu tiên liên tiếp). Trong phạm vi tác dụng của biển số W.207d và W.207e, không cần thiết phải đặt các biển số W.207 khác.

Căn cứ trên quy định khi đường ưu tiên giao với nhiều đường không ưu tiên liên tiếp với mật độ lớn thì sử dụng biển số W.207d hoặc số W.207e kết hợp với sử dụng biển phụ để xác định phạm vi tác dụng của biển (phạm vi đoạn đường giao với nhiều đường không ưu tiên liên tiếp).

Trong phạm vi tác dụng của biển số W.207d và W.207e, không cần thiết phải đặt các biển số W.207 khác.

Ý nghĩa của biển báo giao nhau với đường không ưu tiên

– Biển báo giao nhau với đường không ưu tiên nếu được đặt trên đường ưu tiên thì được dùng để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên. Tùy hình dạng nơi giao nhau và hướng đường ưu tiên hay không ưu tiên mà bố trí biển báo W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l) sao cho phù hợp.

– Biển báo giao nhau với đường không ưu tiên nếu được đặt tại trục đường chính sẽ báo hiệu sắp tới đoạn giao với các ngõ, ngách, hẻm hoặc tương tự.

Các phương tiện tham gia giao thông đi trên đường mà có đặt biển báo giao nhau với đường không ưu tiên thì được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau trước. Các xe này chỉ phải nhường đường cho các loại phương tiện được quyền ưu tiên quy định tại Điều 22 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, bao gồm:

– Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ;

– Xe quân sự, công an làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường;

– Xe cứu thương thực hiện nhiệm vụ cấp cứu;

– Xe hộ đê, xe đi khắc phục thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.

– Đoàn xe tang.

Ngược lại, các xe đi từ đường không ưu tiên, xe đi từ đường nhánh phải nhường đường cho phương tiện đi trên đoạn đường có cắm biển báo giao nhau với đường không ưu tiên được đi qua nút giao trước.

Trên đây là tất cả thông tin được cung cấp bởi công ty luật Trần và Liên Danh về biển giao nhau với đường không ưu tiên. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ về các vấn đề pháp lý khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline. Chúng tôi sẽ nhanh chóng hỗ trợ và trả lời mọi thắc mắc của quý vị.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139