Sơ yếu lý lịch công chứng

so yeu ly lich cong chung

Trong một số trường hợp, bạn cần phải công chứng sơ yếu lý lịch. Vậy sơ yếu lý lịch công chứng, mẫu công chứng sơ yếu lý lịch năm 2023 là gì? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Luật Trần và Liên Danh để biết thêm thông tin cần thiết nhé!

Sơ yếu lí lịch là gì?

Sơ yếu lý lịch là bản khai thông tin cá nhân bắt buộc phải có trong hồ sơ học tập hay xin việc . Sơ yếu lý lịch thường mang tính bao quát và chứa nhiều thông tin cá nhân, gia đình hơn một mẫu CV thông thường.

Sơ yếu lý lịch gồm những gì?

Mẫu sơ yếu lý lịch cơ bản bao gồm các thông tin sau:

1 tấm hình 4×6 cm và các thông tin cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, nguyên quán, hộ khẩu thường trú, tạm trú,…

Quan hệ gia đình: Ghi rõ họ tên, năm sinh, nơi ở, nơi công tác của bố, mẹ, anh chị em ruột, vợ (chồng).

Tóm tắt quá trình học tập, làm việc: thời gian, nơi công tác, chức vụ, bằng cấp chứng chỉ liên quan.

Chữ ký và xác nhận của địa phương.

Những yêu cầu cơ bản khi viết sơ yếu lý lịch

Tờ sơ yếu lý lịch thường được xem xét đầu tiên bởi nhà tuyển dụng khi nhận hồ sơ của một người xin việc. Vì vậy, dựa trên sơ yếu lý lịch, nhà tuyển dụng có thể bước đầu đánh giá tính cách của ứng viêm: có cẩn thận hay không, có trình bày khoa học không, có gọn gàng không… Vì thế, hãy tạo cho mình một bản sơ yếu gọn gàng, khoa học nhất, làm nổi bật được điểm mạnh của bản thân và thực sự sáng tạo. Hãy chứng tỏ rằng bạn là một người đầy nhiệt huyết đối với công ty và vị trí mà họ đang cần.

Đồng thời, cần lưu ý các yêu cầu cơ bản sau:

Viết sơ yếu lý lịch đúng và đủ thông tin, tránh lan man và đặc biệt là điền sai thông tin;

Trình bày sạch đẹp, thống nhất về màu chữ, phông chữ (đánh máy), không tẩy xóa, thống nhất màu mực (viết tay);

Ảnh nghiêm túc, đúng chuẩn ảnh thẻ, đúng cỡ ảnh 4×6

Trên đây là Mẫu Sơ yếu lý lịch và cách ghi chi tiết nhất đối với người lao động đi xin việc. Riêng cán bộ, công chức, viên chức sẽ sử dụng mẫu Sơ yếu lý lịch riêng.

Mẫu sơ yếu lý lịch năm 2023

 

ẢNH

4×6

(đóng dấu giáp lai

của nơi xác nhận

hồ sơ)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 

                   SƠ YẾU LÝ LỊCH

                           TỰ THUẬT

 

 

 

 

THÔNG TIN BẢN THÂN.

Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………………..Nam/ Nữ ….…….………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày……tháng …..năm …………Nơi sinh ……………..…………………………………………………………………………..

Nguyên quán …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………..……………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay ……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc ………………………….Tôn giáo ……………….………………………………………………………………………

Số chứng minh…………………..cấp ngày .…/…./………nơi cấp…………..….………………………………………………………………………….

Trình độ văn hóa…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kết nạp Đoàn TNCS HCM………/……./…….. tại …………..……………………………………………………………………………….

Kết nạp Đảng CSVN..…../……./….…….. tại………………………………….………………………………………………….

Khen thưởng/ Kỷ luật:………………….……………..………………………………………..

Sở trường:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột)

Họ và tên cha: …………………………………… Năm sinh: …..…………………………………………………………………………………………..

– Nghề nghiệp hiện nay: …………………….………………………………………………………….

– Cơ quan công tác : ……………………………………………………………………………….

– Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………….……………………………..

Họ và tên mẹ: ………………………….………… Năm sinh: …………….…………………………………………………………………………………

– Nghề nghiệp hiện nay: …………………….………………………………………………………….

– Cơ quan công tác : ……………………………………………………………………………….

– Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………….……………………………..

Họ và tên Anh/chị em ruột: ……………………………. Năm sinh: …………………………………………………………………………………………………

– Nghề nghiệp hiện nay: …………………….………………………………………………………….

– Cơ quan công tác: ………………………………………………………………………………

Họ và tên Anh/chị em ruột: …………………………. Năm sinh: ………………………………………………………………………………………………..

– Nghề nghiệp hiện nay: ……………………….……………………………………………………….

– Cơ quan công tác : ……………………………………………………………………………….

Họ và tên Anh/chị em ruột: …………………………. Năm sinh: ………………………………………………………………………………………………..

– Nghề nghiệp hiện nay: …………………….………………………………………………………….

– Cơ quan công tác : ……………………………………………………………………………….

 

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm

Tên trường

hoặc cơ sở đào tạo

Ngành học

Hình thức đào tạo

Văn bằng chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm

Đơn vị công tác

Chức vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

 

Tp……..………, ngày ……tháng ……năm 20..…

 

 Xác nhận của cơ quan đang công tác

hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

…………………………

 

Công chứng sơ yếu lý lịch ở đâu?

Thực tế có thể thấy rằng không ít ứng viên khi đi xin việc thường nhầm lẫn giữa sơ yếu lý lịch và và CV là một; nhưng sự thật thì hai loại giấy tờ này là hoàn toàn khác nhau. Bởi lẽ:

Trong CV chỉ cung cấp thông tin cơ bản của một cá nhân ứng viên thì sơ yếu lý lịch lại mang tính chất tổng quan hơn trong đó bao gồm cả thông tin của ứng viên và thông tin của những thành viên trong gia đình.

Hiện nay CV xin việc thường được gửi online qua địa chỉ email để các nhà tuyển dụng sàng lọc và lựa chọn ứng viên phù hợp để gọi đi phỏng vấn; còn sơ yếu lý lịch được bổ sung sau khi ứng viên đã được trúng tuyển và trở thành nhân viên chính thức của công ty.

Hiện nay chưa có quy định về việc công chứng sơ yếu lý lịch nên cá nhân có thể thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký trên sơ yếu lý lịch tại ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn hoặc là đến phòng công chứng, văn phòng công chứng nơi thuận tiện nhất để thực hiện.

Theo đó thay vì phải công chứng sơ yếu lý lịch thì cá nhân sẽ chỉ cần thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký của mình theo quy định.

Như vậy khi làm sơ yếu lý lịch thì cá nhân có thể được chứng thực chữ ký tại nơi có thẩm quyền chứng thực mà không cần thiết phải là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Người yêu cầu chứng thực sẽ phải chịu trách nhiệm về các nội dung của giấy tờ, văn bản mà mình ký để yêu cầu chứng thực chữ ký.

so yeu ly lich cong chung
sơ yếu lý lịch công chứng

Trong bản sơ yếu lý lịch có sẵn yêu cầu dán ảnh và có xác nhận của địa phương như vậy để sơ yếu lý lịch hợp lệ thì ngoài việc điền đầy đủ thông tin thì cá nhân còn cần xin xác nhận của địa phương.

Cá nhân có thể chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn hoặc là ra phòng công chứng, văn phòng công chứng nơi thuận tiện nhất để thực hiện thủ tục này.

Xác nhận sơ yếu lý lịch ở đâu?

Trong sơ yếu lý lịch có mục xin xác nhận của địa phương và yêu cầu đóng dấu giáp lai trên ảnh đã dán. Do đó cá nhân khi muốn xin xác nhận sơ yếu lý lịch có thể lựa chọn một trong ba cách thức như sau:

Đến Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có hộ khẩu thường trú để xác nhận;

Đến bất kỳ Ủy ban nhân dân phường, xã hoặc là phòng tư pháp nào để xác nhận;

Đến bất kỳ phòng, văn phòng công chứng nào để xác nhận.

Từ đó có thể thấy được rằng việc chứng thực chữ ký sẽ không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực. Việc quy định như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu chứng thực chữ ký đặc biệt là trong sơ yếu lý lịch.

Cần mang theo giấy tờ khi đi chứng thực Sơ yếu lý lịch?

Theo Điều 24 Nghị định 23/2015, người yêu cầu chứng thực chữ ký Sơ yếu lý lịch phải xuất trình các giấy tờ sau:

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

– Sơ yếu lý lịch.

Khi chứng thực Sơ yếu lý lịch, người thực hiện chứng thực sẽ kiểm tra các giấy tờ trên. Đồng thời, xác nhận người yêu cầu chứng thực không được chứng thực chữ ký.

Sau đó, người yêu cầu chứng thực ký trước mặt người chứng thực và thực hiện chứng thực như sau:

– Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định;

– Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

Đối với giấy tờ, văn bản có từ 02 trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu giấy tờ, văn bản có từ 02 tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

Trường hợp chứng thực chữ ký tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thì công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra các giấy tờ, nếu đủ điều kiện chứng thực thì đề nghị người yêu cầu chứng thực ký vào giấy tờ cần chứng thực và chuyển cho người có thẩm quyền ký chứng thực.

Về thời hạn giải quyết: Điều 7 Nghị định 23/2015 quy định phải được bảo đảm ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.

Mức phí chứng thực chữ ký là 10.000 đồng/trường hợp (theo Điều 4 Thông tư số 226/2016/TT-BTC)

Câu hỏi thường gặp

Sơ yếu lý lịch là gì?

Sơ yếu lý lịch là bản khai thông tin cá nhân bắt buộc phải có trong hồ sơ học tập hay xin việc. Sơ yếu lý lịch thường mang tính bao quát và chứa nhiều thông tin cá nhân, gia đình hơn một mẫu CV thông thường.

Công chứng sơ yếu lý lịch ở đâu?

Hiện nay chưa có quy định về việc công chứng sơ yếu lý lịch nên cá nhân có thể thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký trên sơ yếu lý lịch tại ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn hoặc là đến phòng công chứng, văn phòng công chứng nơi thuận tiện nhất để thực hiện.

Sơ yếu lý lịch có cần công chứng không?

– Theo khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng 2014 thì công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản,

Tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

– Theo Điều 15 Thông tư 01/2020/TT-BTP quy định đối với tờ khai lý lịch cá nhân sẽ thực hiện việc chứng thực chữ ký.

Từ các quy định trên, sơ yếu lý lịch sẽ không thực hiện việc công chứng mà sẽ thực hiện theo thủ tục chứng thực chữ ký.

Trên đây là quy định về: sơ yếu lý lịch công chứng, Công chứng Sơ yếu lý lịch ở đâu? Cần mang theo giấy tờ gì? Nếu còn thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ tổng đài để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139