Công thức tính thuế tncn excel

công thức tính thuế tncn excel

Thuế thu nhập cá nhân là một khoản tiền mà người nhận lương cần phải trích nộp một khoản nhỏ trong đó vào ngân sách nhà nước. Đây là quy định pháp luật bắt buộc mà công nhân cần phải tuân thủ và thực hiện theo. Tuy nhiên, cho tới nay nhiều người vẫn không biết công thức tính thuế tncn excel như thế nào?

Thế nào là thuế thu nhập cá nhân?

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập thực nhận của các cá nhân trong một năm, từng tháng hoặc từng lần. Thuế này thu vào một số khoản thu nhập cao chính đáng của cá nhân nhằm thực hiện việc điều tiết thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, góp phần thực hiện công bằng xã hội và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Thuế thu nhập cá nhân, công thức tính thuế tncn excel là gì?

 Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực tiếp được thu trên những khoản thu thu nhập cá nhân của người lao động.

– Người nộp thuế chính là những cá nhân cư trú có mức thu nhập chịu thuế phát sinh ở bên trong cũng như bên ngoài lãnh thổ Việt Nam đồng thời bao gồm cả những cá nhân không có cư trú tại Việt Nam song lại phát sinh thu nhập trong lãnh thổ.

Những thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân trong công thức tính thuế tncn excel

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh

– Thu nhập từ sản xuất và kinh doanh hàng hóa hay dịch vụ

– Thu nhập từ những hoạt động độc lập có giấy phép hoặc nhận chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định của pháp luật.

– Thu nhập doanh nghiệp không bao gồm thu nhập của doanh nhân có doanh thu nhỏ hơn hoặc bằng 100 triệu đồng.

Thu nhập nhận được là tiền lương, tiền công

– Tiền lương, và những khoản tiền khác mang tính chất là tiền công hoặc tiền lương

–  Các khoản phụ cấp, trợ cấp từ các nguồn như sau:

+ Các khoản phụ cấp và trợ cấp theo quy định của pháp luật về chế độ ưu đãi dành cho người có công.

+ Các khoản phụ cấp về quốc Phòng hoặc an ninh

+ Bồi thường nguy hiểm và độc hại cho các chi nhánh, ngành nghề hoặc làm việc tại nơi làm việc có chứa các yếu tố độc hại và nguy hiểm;

+ Trợ cấp thu hút và trợ cấp theo quy định của pháp luật

+ Trợ cấp cho những khó khăn không lường trước, bồi thường cho người lao động, bệnh nghề nghiệp, sinh con một lần hoặc trợ cấp nhận con nuôi, trợ cấp do suy giảm năng lực làm việc, trợ cấp hưu trí một lần, tiền sống còn hàng tháng và các khoản phụ cấp khác theo Luật Bảo hiểm xã hội

+ Trợ cấp thôi việc và mất trợ cấp công việc theo những quy định được ghi sẵn trong Bộ luật Lao động

+ Trợ cấp cho bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp và các khoản trợ cấp khác không phải là tiền lương hoặc tiền công theo quy định của chính phủ.

Thu nhập nhận được thông qua việc đầu tư vốn

–  Mức tiền lãi cho vay

– Cổ tức bằng cổ phiếu

– Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, ngoại trừ thu nhập trái phiếu chính phủ.

Thu nhập nhận được thông qua việc chuyển nhượng vốn

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn trong các tổ chức kinh tế

– Thu nhập từ bán chứng khoán

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

Thu nhập chuyển nhượng đất:

– Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

– Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà

– Thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền thuê đất hay mặt nước

Thu nhập nhận được do việc trúng thưởng

– Xổ số trúng thưởng

– Giành giải thưởng dưới hình thức khuyến mãi

Thu nhập đạt được dưới hình thức đặt cược

Chiến thắng trong các trò chơi, các cuộc thi giành giải thưởng và các hình thức chiến thắng khác.

Doanh thu bản quyền trong công thức tính thuế tncn excel

– Thu nhập từ chuyển nhượng và sang quyền cho những đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ.

– Doanh thu nhận được do chuyển giao công nghệ.

Doanh thu nhận được do hoạt động nhượng quyền thương mại

Thu nhập thừa kế

Thừa kế như chứng khoán, vốn của các tổ chức kinh tế, cơ sở thương mại, bất động sản và tài sản khác phải được đăng ký tài sản hoặc sử dụng.

Doanh thu từ việc nhận quà tặng

Quà tặng được nhắc tới ở đây chính là chứng khoán, vốn của các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và các tài sản khác cần được đăng ký hoặc sử dụng.

Bạn muốn làm file excel tính thuế thu nhập cá nhân thì cần phải đảm bảo cung cấp đầy đủ những trường như sau:

Tên: Tổng số nhân viên trong bảng lương, bao gồm cả những cá nhân chưa đạt đến mức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập chịu thuế: Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – những khoản không chịu thuế

Số lượng người phụ thuộc: Lúc này cần phải lấy từ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh mẫu theo số 02 / ĐK-NPT-TNCN.

Bảo hiểm bắt buộc: đăng ký vào bảng lương.

Tổng cộng = khấu trừ bản thân + khấu trừ người phụ thuộc + bảo hiểm bắt buộc.

Thu nhập chịu thuế = ITC – các khoản khấu trừ (tổng dòng).

Thuế thu nhập cá nhân phải được khấu trừ = TNTT *thuế suấtđược tính theo biểu lũy tiến trong từng phần.

**** Bạn có thể sử dụng một trong hai phương pháp sau để tính toán:

+ Sử dụng công thức theo cách thứ hai của danh sách thuế quan theo danh sách lũy tiến (Phụ lục 1 của Thông tư 111/2013 / TT-BTC).

+ Sử dụng hàm if được lồng để tính công thức tính thuế tncn là:

= IF (N12> 80000000; N12 * 35% -9850000; IF (N12> 52000000; N12 * 30% -5850000; IF (N12> 32000000; N12 * 25% -3250000; IF (N12> 18000000; N12 * 20% -1650000; IF (N12> 10000000; N12 * 15% -750000; IF (N12> 5000000; N12 * 10% -250000; IF (N12> 0; N12 * 5%; 0)))))))))) )))

công thức tính thuế tncn excel
công thức tính thuế tncn excel

Hướng dẫn sử dụng công thức tính thuế tncn theo năm

Thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân tương ứng với thời điểm thanh toán thu nhập (được quy định rõ trong điểm B, khoản 2, điều 8, TT 111/2013 / TT-BTC).   Chẳng hạn, tiền lương 12/2017 trả vào ngày 01/2018 phải được tính vào thu nhập chịu thuế của tháng 1. Thuế thu nhập cá nhân mỗi tháng, có thể khai báo hàng tháng hoặc hàng quý nhưng việc thanh toán hàng năm cần phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Những cách tính thuế thu nhập cá nhân hiện nay

-Áp dụng công thức tính thuế tncn lũy tiến trong excel như sau: đối với người lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên.

Khấu trừ 10%: Không Với những trường hợp chưa tiến hành ký kết hợp đồng hoặc đã ký hợp đồng dưới ba (03) tháng cùng với mức thu nhập nhận được (2.000.000) đồng / lần trở lên.

Khấu trừ 20%: Áp dụng với những cá nhân không cư trú (thường là người nước ngoài) lúc này sẽ được tính bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương (×) với thuế suất 20%.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân của cư dân đã ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên:

Cư dân có hợp đồng làm việc từ 3 tháng trở lên bao gồm những người có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên ở nhiều địa điểm và người cư trú có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên họ làm việc trước khi kết thúc hợp đồng lao động, các tổ chức và cá nhân trả thu nhập luôn áp dụng thuế khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng phần (điều này được quy định rõ ràng trong điểm b, khoản 1, điều 25 của thông tư 111/2013 / TT-BTC).

Công thức tính thuế tncn online như sau:

Mức thuế thu nhập cá nhân phải trả = thu nhập chịu thuế x thuế suất

Cụ thể là:

Mức thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản khấu trừ

Thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập cá nhân nhận được từ cơ quan thanh toán, không bao gồm các khoản sau: tiền mặt cho ca giữa, ăn trưa + phụ cấp điện thoại + lương phụ cấp đồng phục + chi phí hoạt động + tiền lương giờ làm thêm, làm đêm. 

Các khoản khấu trừ bao gồm: các khoản khấu trừ gia cảnh ( cá nhân là 9.000.000 đồng và người phụ thuộc, 3.600.000 mỗi tháng), bảo hiểm xã hội, đóng góp từ thiện và khuyến khích giáo dục.

Công thức tính thuế tncn excel với thu nhập kinh doanh, tiền lương cùng tiền công áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần:

Cấp 1: Mức thu nhập nhận được là 5 triệu đồng, thuế suất 5% (TS)

Cấp 2: Mức thu nhập nhận được là trên 5 đến 10 triệu đồng, áp dụng TS 10%

Cấp 3: Mức thu nhập nhận được là từ 10 đến 18 triệu đồng, áp dụng TS 15%

Cấp 4: Mức thu nhập nhận được là trên 18 đến 32 triệu, TS 20%

Cấp 5: Mức thu nhập nhận được là 32 triệu đến 52 triệu, TS áp dụng ở mức 25%

Cấp 6: Mức thu nhập nhận được là 52 triệu đến 80 triệu, TS áp dụng ở mức 30%

Cấp 7: Mức thu nhập nhận được là 80 triệu đồng, mức thuế suất áp dụng sẽ là 35%

Công thức tính thuế tncn excel đối với người không ký hợp đồng lao động, nhưng có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và có tổng thu nhập từ 2 triệu đồng / giờ trở lên:

+Đối với cá nhân cư trú, thuế suất áp dụng trong công thức mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp chính là 10% tổng thu nhập.

+Dành cho người không có hợp đồng làm việc

Những người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc không có hợp đồng lao động dưới 3 tháng, công thức tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Mức thu nhập chịu thuế x 10%

Đối với cá nhân, chỉ có thu nhập chịu khấu trừ thuế ở mức 10% nêu trên, nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi loại bỏ gia cảnh mà vẫn chưa phải nộp thuế thu nhập thì lúc này bản thân người đó cần phải làm bản cam kết TNCN theo mẫu 02 / CK – TNCN để gửi cho tổ chức với mục đích là tạm thời chưa thực hiện khấu trừ thuế thu nhập của cá nhân này. 

Người làm mẫu cam kết cần phải chịu trước pháp luật trước những gì mình nói, nếu gian lận thì sẽ bị sử phạt theo quy định hiện hành của pháp luật.

Với trường hợp cá nhân không cư trú

Những đối tượng người không cư trú chính là:

+ Không xuất hiện trên lãnh thổ đất nước Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong một năm nếu tính theo dương lịch hoặc 12 tháng liên tiếp kể từ ngày sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

+ Không có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam, bao gồm nơi thường trú hoặc nhà cho thuê tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này sẽ được tính như sau:

Mức thuế thu nhập cá nhân phải trả = thu nhập chịu thuế x 20%

Cụ thể, thu nhập chịu thuế được xác định theo cách hoàn toàn giống với các nguyên tắc và ví dụ ở trên.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để được tư vấn một cách chi tiết và đầy đủ hơn về công thức tính thuế tncn excel Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn pháp luật 0969 078 234 của Luật Trần và Liên Danh. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Quý khách hàng những vấn đề pháp lý chất lượng hàng đầu trên toàn quốc.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139