Chúc mừng quốc khánh 2 9

chúc mừng quốc khánh 2 9

Quốc khánh 2/9 – ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã để lại một dấu ấn lịch sử vô cùng quan trọng.

Chính vì lẽ đó, vào ngày 2 tháng 9 hằng năm, nhân dân cả nước sẽ cùng chúc mừng quốc khánh 2 9 để hưởng ứng dịp Tết Độc lập đặc biệt này.

Nội dung của Tuyên ngôn Độc lập đã được các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu, làm rõ, nhưng hiện vẫn còn những luận điệu xuyên tạc, đặt câu hỏi với dụng ý xấu: Vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh lại mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập bằng những câu trích dẫn từ hai bản Tuyên ngôn của nước Mỹ và Pháp?

Nội dung lời chúc mừng quốc khánh 2 9

Một là, Chủ tịch Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới như UNESCO đã tôn vinh, Người nhắc đến hai văn kiện lịch sử ấy với lòng trân trọng đặc biệt của một trí tuệ lớn đối với sự phát triển của văn minh nhân loại mà Cách mạng giành độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 và Cách mạng tư sản Pháp 1789 đã giành được. Đây là những thành quả văn hoá của nhân loại, là dấu mốc lớn của lịch sử loài người, trong đó đã khẳng đinh những quyền cơ bản của con người. Đó là “quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” …

“Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”… Đây là những tư tưởng rất tiến bộ đã được khẳng định trong hai bản Tuyên ngôn của nước Mỹ và nước Pháp. Dẫn dắt từ sự kiện này để Chủ tịch Hồ Chí Minh đi đến kết luận nhằm tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của quốc tế đối với cuộc cách mạng của nhân dân Việt Nam.

Hai là, trên nền tảng và tiền đề đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng, chính cuộc cách mạng mà dân tộc Việt Nam đã giành được vào Tháng Tám năm 1945 là bước đi tiếp trong sự phát triển của nhân loại, đồng thời cũng là cột mốc cho sự phát triển của lịch sử giải phóng con người thuộc các dân tộc bị áp bức, bóc lột.

Đó là mẫu hình đầu tiên và cũng là ngọn cờ đầu của cuộc đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa nhỏ yếu thoát khỏi ách đô hộ, thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ và mới mà cách mạng Việt Nam do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã gương cao.

Ba là, đi sâu nghiên cứu hai bản Tuyên ngôn của nước Mỹ và nước Pháp, chúng ta thấy cả hai bản Tuyên ngôn đã đề cao và khẳng định quyền con người: “Mọi người đều sinh ra bình đẳng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là:

Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Chính sự suy rộng ra đã thể hiện một tư tưởng lớn, một luận điểm quan trọng thể hiện sự vượt trội của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được trình bày trong Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam. Đây là một nội dung rất căn bản, có ý nghĩa không chỉ đối với dân tộc ta mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với thời đại. Từ đó tới nay, các nước trên thế giới đã và đang liên tục đấu tranh để giành độc lập, giành quyền dân tộc cơ bản của mình.

Như vậy, có thể thấy, với vốn tiếng Anh cùng với thiên tài trí tuệ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dịch và trích dẫn Tuyên ngôn của nước Mỹ và nước Pháp nhưng có sự điều chỉnh và phát triển để thể hiện quan điểm riêng của mình về quyền con người và trên thực tế, tinh thần ấy đã được thể hiện và khẳng định trong tất cả các bản Hiến pháp của Việt Nam từ trước đến nay.

Đó chính là sự đóng góp về lý luận và thực tiễn về quyền con người, đem lại những tiến bộ và phù hợp với sự phát triển của nhân loại.

Hơn 70 năm đã trôi qua, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập ngày ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện lời thề thiêng liêng trong ngày Lễ độc lập: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Với tinh thần đó mà cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong suốt hơn 70 năm qua. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đã và đang tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức.

Để tận dụng, phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần đoàn kết một lòng với quyết tâm cao, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nâng cao đời sống của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập ,chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lời chúc mừng quốc khánh 2 9 vô cùng ý nghĩa gửi tất cả mọi người

1. Nhân dịp Quốc khánh 2/9, chúc mọi người ngập tràn niềm vui và nhiều sức khỏe.

2. Nhân ngày 2/9, chúc mọi người luôn vui vẻ, học tập tốt và sự nghiệp ngày càng phát triển.

3. Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho bạn bè và người thân của tôi trong ngày lễ Quốc khánh 2/9 này.

4. Mừng đất nước thêm đổi mới, chúc mọi người thêm niềm vui và hạnh phúc.

5. Chúc mọi người có một ngày nghỉ lễ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, ấm áp bên gia đình và bạn bè

6. Mừng Tết Độc lập, chúc mọi người hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ được giao, mọi người tin yêu và thành công trong sự nghiệp

7. Nhân ngày 2/9, xin gửi đến lời chúc sức khỏe, chúc mọi người có một ngày nghỉ lễ vui vẻ, đầm ấm bên người thân.

8. Ngày Quốc khánh ý nghĩa, lời chúc thật nhiều niềm vui và sức khỏe

9. Mừng ngày Quốc khánh 2/9, chúc cho các bạn có một ngày lễ vui vẻ, bình an với nhiều thắng lợi và thành công

10. Đất nước thêm đổi mới, chúng ta thêm niềm tin và hy vọng để đạt được những thành công mới! Chúc cho một năm thêm ấm no và hạnh phúc, sự nghiệp thêm vững mạnh.

11. Tận hưởng ngày nghỉ lễ Quốc khánh thật ý nghĩa và ấm áp nhé!

12. Ngày Quốc khánh, chúc cho bạn luôn cảm thấy bình yên và được nhiều người yêu thương.

13. Xin gửi lời chúc đến toàn thể bạn bè và đồng nghiệp của tôi có một ngày Quốc khánh vui vẻ bên gia đình và người thân.

14. Nhân ngày Quốc khánh, chúc cho đất nước ngày càng phát triển và vững mạnh, mọi người yên vui và hạnh phúc.

15. Mừng 2/9 chúc cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của tôi luôn vui vẻ và thành công đạt được những điều như mong muốn.

16. Mừng đất nước thêm một mùa xuân, chúc cho tất cả các bạn thuận buồm xuôi gió, thành công rộng mở.

17. Lễ Quốc khánh năm nay mong mọi người có thật nhiều sức khỏe, sự nghiệp tiến tới, chiến thắng đại dịch.

18. Chúc cho những khách hàng của tôi đón kì nghì lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong kì nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

19. Chào mừng Quốc khánh 2/9, cảm ơn các bậc cha anh đã dựng xây đất nước, để chúng ta có được cuộc sống như ngày nay. Chúc các bạn tràn ngập niềm vui bên gia đình và người thân trong ngày Tết Độc lập này nhé.

20. Đất nước gấm hoa, yên ấm an vui, mọi người thảnh thơi đi chơi lễ. Chúc mọi người sức khỏe và an yên trong ngày 2/9.

chúc mừng quốc khánh 2 9
chúc mừng quốc khánh 2 9

Sự kiện ngày 2/9/1945

Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 đã đi vào lịch sử, là ngày độc lập dân tộc, chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở nước ta, đồng thời ở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Từ sáng sớm ngày 2/9/1945, hàng chục vạn người với hàng ngũ chỉnh tề dồn về lễ đài bằng gỗ đơn sơ được dựng lên giữa Quảng Trường Ba Đình; các đội tự vệ vũ trang cùng những đơn vị Quân Giải phóng với quân phục nghiêm trang, hàng ngũ thẳng tắp đứng trước lễ đài; hơn 50 vạn người đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân, hân hoan phấn khởi chờ đón giờ khai sinh của chế độ mới.

Cùng giờ nhiều cuộc mít tinh lớn cũng được tổ chức tại Huế, Sài Gòn và một số thành phố khác. Đúng 14 giờ, Hồ Chủ tịch và các vị lãnh đạo trong Chính phủ lâm thời ra lễ đài. Bản nhạc Tiến quân ca hùng tráng vang lên, mọi ánh mắt đều hướng về lá cờ đỏ sao vàng đang từ từ kéo lên. Hàng chục vạn bàn tay nắm chặt giơ lên ngang tai, biểu thị lòng quyết tâm và ý chí sắt đá, kính chào lá cờ vinh quang của Tổ quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh giản dị trong bộ quần áo kaki và đôi dép cao su tiến ra trước máy phóng thanh, thay mặt Chính phủ lâm thời – Người đọc Bản Tuyên ngôn độc lập trịnh trọng tuyên bố với toàn thể nhân dân Việt Nam, với thế giới: “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa độc lập, tự do ra đời!”

Tuyên ngôn nhấn mạnh: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Tất cả các quyền đó đều là những quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc trên thế giới.

Tuyên ngôn khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập!… Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”

Giọng Người vang rõ, chắc chắn và luôn nhận những tràng vỗ tay hoan nghênh từ đồng bào. Giữa những tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô nhiệt liệt, Chủ tịch nói: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. Câu nói thật giản dị đã thể hiện sự gần gũi của một vị lãnh tụ đối với quần chúng nhân dân. Đáp lại lời Người là tiếng của chục vạn người đồng thanh “Có”, vang dội như một tiếng sấm.

Ngày 2/9/1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng đầu, tự hào mình đã trở thành công dân một nước tự do và độc lập. 

Ý nghĩa ngày 2/9/1945

Với một dân tộc đã chịu bao áp bức, bóc lột, xiềng xích mấy mươi năm, nhân dân một cổ ba tròng thì thời  khắc hiên ngang tuyên bố với cả thế giới về sự tự do về sự độc lập của mình còn gì ý nghĩa hơn. Ngày 2/9/1945 ngày mà bản Tuyên ngôn độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể nhân dân, trước thế giới về việc khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa độc lập, tự do; tuyên bố dân tộc Việt Nam xứng đáng được hưởng quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc – những quyền thiêng liên bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc.

Từ đây, với tư cách người chủ thực sự của đất nước, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đã kiên cường đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến. Ba mươi năm sau ngày “Tuyên ngôn độc lập”, năm 1975 Đảnh ta, quân và dân ta đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang “Giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc thắng lợi sự nghiệp cách mạng dân tộc – dân chủ, thống nhất đất nước”.

Là con dân Việt Nam không một ai có thể quên được thời khắc thiêng liêng, trọng đại của dân tộc ngày 2/9/1945. Bản tuyên ngôn độc lập được tuyên bố ngày 2/9/1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập – tự do cho dân tộc Việt Nam. Ngày 2/9/1945 như một mốc son chói lọi, như một “nhân chứng lịch sử” cho những chiến tích vẻ vang của dân tộc ta.

Sự kiện ngày 2/9/1945, ngày Quốc khánh mùng 2/9 không chỉ có ý nghĩa lịch sử to lớn mà còn là lời nhắc nhở thế hệ sau khi sinh ra trong hòa bình, không phải trải qua, chứng kiến cảnh đất nước bị chia cắt, súng đạn và chiến tranh phải biết trân trọng những thành quả lớn lao mà các anh hùng dân tộc đã hy sinh xương máu mới có được. Từ đó phải luôn không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nền độc lập – tự do của Tổ quốc.

Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc có bao nhiêu mốc thời gian đáng ghi nhớ, trong đó ngày 2/9/1945 thực sự là mốc lịch sử trọng đại của dân tộc ta.

Trên đây là bài viết về lời chúc mừng quốc khánh 2 9 của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho công ty luật uy tín chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234