Chứng nhận ohsas 18001

chứng nhận ohsas 18001

Mục tiêu của chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 là giảm đáng kể nguy cơ chấn thương, tai nạn và bệnh liên quan đến công việc trong các tổ chức. Sức khỏe và sự toàn vẹn về thể chất của nhân viên công ty.

Là nền tảng cho sự thành công của công ty. Xem ngay thông tin chi tiết về chứng nhận OHSAS 18001:2007 ngay dưới đây. Liên hệ với Luật Trần và Liên Danh để được tư vấn cấp chứng nhận ohsas 18001 nhanh chóng và tiết kiệm nhất bạn nhé.

Chứng nhận OHSAS 18001 là gì?

OHSAS 18001 là Tiêu chuẩn Quốc tế về Hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp và là một phần của loạt tiêu chuẩn OHSAS 18000. Đây là tiêu chuẩn nhằm bảo vệ lực lượng lao động dựa trên sự tuân thủ về các quy định luật pháp. Việc triển khai và áp dụng OHSAS 18001 là một minh chứng rõ ràng nhất trong việc doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề an toàn trong nghề nghiệp của người lao động. Từ đó tăng lòng tin và khơi dậy nhiệt huyết muốn cống hiến của nhân viên dành cho doanh nghiệp.

Chứng nhận OHSAS 18001 có thể giúp bạn đưa doanh nghiệp vào vị trí chính sách, thủ tục và kiểm soát cần thiết. Giúp cho tổ chức của bạn đạt được điều kiện làm việc tốt nhất về sức khỏe và an toàn nơi làm việc. Phù hợp với thông lệ tốt nhất được quốc tế công nhận.

Để tiếp tục bảo vệ và tăng cường sức khỏe, hiệu suất và an toàn của nhân viên, tiêu chuẩn hệ thống Quản lý OH & S mới – ISO 45001 – đã được đưa ra vào tháng 3 năm 2018. ISO 45001 thay thế OHSAS 18001, được áp dụng từ năm 2007. Các tổ chức hiện đang giữ chứng nhận OHSAS 18001:2007 cần chuyển sang ISO 45001 trước tháng 3 năm 2021 để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn mới.

Nội dung tiêu chuẩn OHSAS 18001

Các nội dung chính của hệ thống quản lý an toàn sức khỏe- tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 bao gồm các điều khoản sau:

Sở hữu một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe có cấu trúc xuyên suốt trong tổ chức sẽ chứng minh được cam kết của bạn đối với phúc lợi cho nhân viên và các bên ngoài;

Tiêu chuẩn tạo ra một khung để triển khai các yêu cầu của OHSAS và quá trình cải tiến liên tục;

Việc phát triển một hệ thống có thể quản lý được và vô cùng vững chắc sẽ mang lại lơi ích cho tổ chức và chính những người lao động của họ. Tiết kiệm chi phí và giảm bớt tai nạn là hai trong số rất nhiều lợi ích.

Về cấu trúc

Về cấu trúc, sự khác nhau giữa OHSAS 18001 và ISO 45001 thể hiện rất rõ rệt. So với tiêu chuẩn OHSAS 18001 thì ISO 45001 dựa trên Hướng dẫn ISO 83 (“Phụ lục SL”) định nghĩa cấu trúc, văn bản, các thuật ngữ phổ biến chung và các định nghĩa cho các hệ thống quản lý như ISO 14001, ISO 9001…

Cấu trúc này được tạo ra với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện cũng như dễ dàng hơn trong việc tích hợp với một số hệ thống quản lý khác một cách hài hoà, có cấu trúc và hiệu quả hơn.

Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 45001 gồm: phạm vi, thuật ngữ và định nghĩa, tài liệu viện dẫn, bối cảnh tổ chức, sự lãnh đạo, điều hành, hoạch định, hỗ trợ, cải tiến, đánh giá kết quả.

Lưu ý: Khác với chứng chỉ OHSAS 18001, ISO 45001 thường tập trung nhiều hơn vào bối cảnh của tổ chức. Qua đó, với bộ tiêu chuẩn ISO 45001 thì các tổ chức sẽ phải cân nhắc hơn đến các vấn đề về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cũng như xem xét những gì mà xã hội mong đợi ở doanh nghiệp của họ đối với các vấn đề trên.

Những điểm chú ý khi chứng nhận OHSAS 18001

Tổ chức phải thiết lập, thi hành và duy trì thủ tục cho việc xác định các mối nguy, kiểm soát rủi ro và xác định các sự kiểm soát cần thiết.

Lãnh đạo cao nhất phải xác lập và cho phép tiến hành một chính sách OHSAS 18001 và đảm bảo rằng trong phạm vi xác định của hệ thống quản lý OHSAS 18001.

Lãnh đạo cao nhất phải là người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với tiêu chuẩn OHSAS 18001 và hệ thống quản lý OHSAS 18001 trong doanh nghiệp.

Tổ chức phải thiết lập, thi hành và duy trì một/nhiều thủ tục để theo dõi và đo lường việc thi hành tiêu chuẩn OHSAS 18001 một cách định kỳ.

Việc xây dựng, áp dụng và chứng nhận OHSAS 18001 cần có chi phí, thời gian lộ trình, chi phí và thời gian cụ thể tùy thuộc vào quy mô, lĩnh vực của từng doanh nghiệp.

Tổ chức nào nên áp dụng OHSAS 18001:2007

Tiêu chuẩn chứng nhận OHSAS 18001:2007 được áp dụng cho mọi loại hình tổ chức. Không phân biệt quy mô và loại hình sản xuất kinh doanh. Đây là tiêu chuẩn dành cho các tổ chức/doanh nghiệp có sự quan tâm đặc biệt đến rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S). Đồng thời cũng quan tâm đến môi trường làm việc nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh.

Nhiều tổ chức thực hiện Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHSMS) như là một phần cơ bản trong chiến lược quản lý rủi ro; để giải quyết thay đổi luật pháp và bảo vệ lực lượng lao động. Chứng nhận OHSAS 18001 cho phép các tổ chức quản lý rủi ro an toàn và sức khỏe hoạt động và cải thiện hiệu suất.

Lợi ích của việc chứng nhận OHSAS 18001:2007

Đại diện cho một phần của cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tuyệt vời. Nhãn hiệu chứng nhận OHSAS 18001 chứng minh rõ ràng rằng công ty của bạn cam kết an toàn và đã được nhà lãnh đạo đáng tin cậy đánh giá về chất lượng và an toàn lao động.

Chứng nhận OHSAS 18001:2007 giải quyết các lĩnh vực chính sau:

– Giúp doanh nghiệp giảm thiểu các rủi ro về tai nạn và sức khỏe trong nghề nghiệp của người lao động

– Tạo ra những điều kiện làm việc tốt hơn, an toàn hơn cho cán bộ, công nhân viên; từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc

– Phòng ngừa được các thiệt hại về người và tài sản, giảm thiểu các chi phí liên quan không đáng có

– Nâng cao hình ảnh doanh nghiệp trong mắt người lao động, khách hàng và đối tác

– Cải thiện tính minh bạch – với sự hiểu biết rõ ràng hơn về các quy trình an toàn trong tổ chức của bạn.

– Có được lợi thế cạnh tranh – bằng cách chứng minh sự tuân thủ OH & S của tổ chức với tất cả các bên liên quan với đối tác chứng nhận của bên thứ ba đáng tin cậy.

– Thể hiện cam kết của bạn đối với sức khỏe và an toàn của nhân viên với kiểm toán chứng nhận OHSAS 18001 về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp từ ICB.

chứng nhận ohsas 18001
chứng nhận ohsas 18001

Quy trình đánh giá chứng nhận OHSAS 18001:2007

Quy trình đánh giá trứng nhận OHSAS 18001 tại ICB được thực hiện đầy đủ qua 5 bước:

Bước 1: Đăng kí chứng nhận

ICB tiếp nhận và trao đổi thông tin về đề nghị đăng kí chứng nhận OHSAS 18001 của khách hàng.

Bước 2: Xác định phạm vi đánh giá chứng nhận

Xây dựng đoàn đánh giá và lên kế hoạch, nội dung công tác chứng nhận

Bước 3: Đánh giá chứng nhận

– Giai đoạn 1: Đánh giá sơ bộ tài liệu. Xem xét sự phù hợp của tài liệu, quy trình áp dụng hiện tại của doanh nghiệp

– Giai đoạn 2: ICB đánh giá chính thức tại cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Nhằm xem xét sự phù hợp của Hệ thống quản lý hiện tại của doanh nghiệp đối với các yêu cầu của Tiêu chuẩn OHSAS 18001

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận OHSAS 18001:2007

Dựa trên kết quả đánh giá, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007. Trong chứng nhận doanh nghiệp nhận được sẽ ghi rõ phạm vi chứng nhận, thời hạn hiệu lực và số hiệu chứng chỉ.

Bước 5: Giám sát định kỳ, duy trì chứng nhận

Giấy chứng nhận OHSAS 18001:2007 sẽ có giá trị trong vòng 3 năm. Doanh nghiệp sẽ phải thực hiện đánh giá định kỳ tối thiểu mỗi năm một lần.

Chứng nhận OHSAS 18001 cần thiết cho những đối tượng nào?

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 thích hợp với mọi tổ chức, doanh nghiệp. Với mong muốn có được hiệu quả trong việc quản lý và giảm bớt các tai nạn ở mơi làm việc. Từ đó chứng minh được tổ chức, doanh nghiệp của bạn thực sự nghiêm túc trong vấn đề thực hiện các quy định về an toàn và sức khỏe lao động, củng cố niềm tin đối với nhân viên của mình, đồng thời, nâng cao vị thể và uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng.

Bằng cách được nhận tư vấn chứng nhận OHSAS 18001 từ những chuyên gia. Hệ thống được tổ chức chứng nhận bên thứ ba đánh giá.

Những lợi ích mà chứng nhận OHSAS mang lại cho tổ chức, doanh nghiệp

Thứ nhất: Bảo vệ người lao động

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 yêu cầu Doanh nghiệp nhận diện các nguy hiểm một cách có hệ thống. (không bỏ sót bất kỳ mối nguy nào có thể có). Từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa và và quản lý rủi ro cần thiết. Nhằm tạo nên một môi trường làm việc khỏe mạnh hơn và an toàn hơn. Giảm thiểu tối đa tai nạn và vấn đề về sức khỏe nghề nghiệp. Giúp Doanh nghiệp giảm thời gian nghỉ việc do ốm đau và thương bệnh tật của nhân viên. Đây cũng là một lợi ích giúp cho Doanh nghiệp ổn định năng suất và chất lượng.

Thứ hai: Tăng lợi ích kinh doanh

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 đưa ra các yêu cầu một cách khoa học và có hệ thống theo PDCA. (Plan, Do, Check, Action). Các biện pháp cách quản lý phải căn cứ vào các kết quả của việc đánh giá rủi ro, đánh giá quá trình, kiểm tra, rà soát lại các quy định pháp lý và điều tra tai nạn để lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro tai nạn. Vì vậy sẽ giúp Doanh nghiệp xây dựng và cải tiến để có được những quy trình rõ ràng và hiệu quả hơn.

Thứ ba: Tăng cường sự tuân thủ luật pháp

Việc rà soát lại từng hoạt động, xem xét từng hoạt động có liên quan đến những yêu cầu pháp lý nào, định kỳ phải đánh giá lại việc tuân thủ pháp luật cũng như cập nhật

thêm những yêu cầu pháp lý mới, đã giúp cho Doanh nghiệpcó một phương tiện để nhận diện các yêu cầu luật pháp và các yêu cầu có liên quan khác. Giúp doanh nghiệp tuân thủ luật pháp.

Doanh nghiệp sẽ luôn có đầy đủ thông tin để nhận diện và tuân thủ các yêu cầu luật pháp trong tương lai. Trong một số trường hợp, việc áp dụng chứng nhận OHSAS 18001 cũng có nghĩa là giảm thiểu các khiếu kiện pháp lý và giảm tiền đền bù. Việc luôn tuân thủ luật pháp sẽ tránh được phí tổn và tai tiếng.

Thứ tư: Tăng cường năng lực quản lý của hệ thống quản lý hiện tại

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 cũng giống như các tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý khác (như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000…) có cấu trúc nền tảng của là chu trình PDCA: Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động, Doanh nghiệp/tổ chức có thể kết hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn này với hệ thống quản lý hiện hữu của mình để giảm các điểm trùng lặp, giảm chi phí.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Trần và Liên Danh về Tiêu chuẩn OHSAS 18001. Nếu bạn đọc có bất cứ vướng mắc hoặc có câu hỏi nào liên quan đến nội dung tư vấn của chúng tôi, xin hãy liên hệ quan Hotline của chúng tôi để được tư vấn nhanh chóng nhất.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139