án lệ

Án lệ

Án lệ không còn là một thuật ngữ quá xa lạ trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Đặc biệt là trong những năm gần đây, sự phát triển không ngừng của kinh... Read more »
Luật sư tư vấn

Án lệ số 07/2016/AL

Công nhận hợp đồng mua bán nhà được xác lập trước ngày 01-7-1991 Án lệ số 07/2016/AL về công nhận hợp đồng mua bán nhà được xác lập trước ngày 01-7-1991. Được Hội đồng... Read more »
Ad Widget
Luật sư tư vấn

Án Lệ số 01/2016/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 04/2014/HS-GĐT ngày 16-4-2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Giết người” đối với bị cáo: Đồng Xuân Phương,... Read more »
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234