Sinh con thứ 3

sinh con thu 3

Hướng dẫn mới nhất về kỷ luật Đảng viên sinh con thứ 3 được quy định chi tiết tại Hướng dẫn số 05 thực hiện kỷ luật Đảng viên vi phạm của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Vậy cụ thể văn bản này hướng dẫn thế nào?
Hướng dẫn mới nhất về kỷ luật Đảng viên sinh con thứ 3

Ngày 06/7/2022, Bộ Chính trị ban hành Quy định 69-QĐ/TW thay thế cho Quy định 102 về kỷ luật Đảng viên vi phạm. Tuy nhiên, nhiều nội dung trong Quy định này vẫn chưa còn vướng mắc nên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 05 để hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định 69 này.

Theo đó, về việc kỷ luật Đảng viên sinh con thứ 3, điểm b khoản 1 Điều 52 Quy định 69 nêu rõ:

Điều 52. Vi phạm quy định chính sách dân số

Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

[…]

b) Vi phạm chính sách dân số.

Để hướng dẫn quy định này, Điều 8 Mục III Hướng dẫn 05 quy định:

8.1. Vi phạm do nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe thai sản (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật.

8.2. Vi phạm do cố ý hoặc cưỡng ép không thực hiện kế hoạch hóa gia đình thì xem xét tăng nặng mức kỷ luật.

Lý do để Ban Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đưa ra hướng dẫn này là tại khoản 9 Điều 2 Quy định số 05-QĐi/TW có đề cập đến những trường hợp sinh con không bị coi là vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình:

Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên).

Như vậy:

Trước đây: Có 09 trường hợp không bị coi là vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình theo Điều 2 Quy định số 05 năm 2018 nêu trên.

Hiện nay: Chỉ còn 08 trường hợp không bị coi là vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình. Theo Hướng dẫn 05 nêu trên, trường hợp nếu sinh con thứ ba do thực hiện biện pháp kế hoạch hoá gia đình sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ thai sản thì vẫn sẽ bị kỷ luật, chỉ là mức độ kỷ luật sẽ được xem xét giảm nhẹ.

Sinh con thứ 3, Đảng viên bị kỷ luật thế nào?

Khi sinh con thứ 3 bị coi là vi phạm chính sách dân số theo Quy định 69 thì Đảng viên sẽ phải chịu hình thức xử lý như sau:

STT

Hình thức kỷ luật

Mức độ vi phạm

1

Khiển trách

Gây hậu quả ít nghiêm trọng

2

Cảnh cáo/Cách chức (nếu có chức vụ)

– Tái phạm

– Vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng

– Gian dối khi cho con đẻ/nhận con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm sinh con thứ 3

3

Khai trừ

Gây hậu quả rất nghiêm trọng

Trong đó:

– Hậu quả ít nghiêm trọng: Vi phạm làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi Đảng viên vi phạm đang làm việc, cư trú; khiến nội bộ mất đoàn kết và gây ra dư luận không tốt.

– Hậu quả nghiêm trọng: Vi phạm có thể khiến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị bị giảm sút; nội bộ mất đoàn kết; dư luận bức xúc, bất bình.

– Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng: Vi phạm làm tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị bị mất uy tín, mất vai trò lãnh đạo; nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng, kéo dài, dư luận phẫn nộ, mất niềm tin.

Đặc biệt lưu ý, theo khoản 14 Điều 2 Quy định 69, có các đối tượng sau đây sẽ chưa bị/không bị hoặc được miễn kỷ luật:

– Chưa xem xét kỷ luật: Đảng viên nữ đang mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc Đảng viên nam đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi có vợ chết/lý do khách quan, bất khả kháng; đang điều trị nội trú tại bệnh viện do bị bệnh nặng.

– Xem xét, kết luận vi phạm nhưng không quyết định kỷ luật: Đảng viên đã qua đời ngoại trừ trường hợp vi phạm sinh con thứ 3 có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Quy định về chính sách dân số như thế nào?

Tại Mục 2 Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2017 về công tác dân số trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành như sau:

“2- Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội dung truyền thông, giáo dục phải chuyển mạnh sang chính sách dân số và phát triển.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt. Tập trung vận động sinh ít con hơn ở vùng, đối tượng có mức sinh cao; duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh thay thế; sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp.

Nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới; đẩy mạnh truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tạo chuyển biến rõ nét ở những vùng có tỉ số giới tính khi sinh cao.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy phong trào mọi người dân thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe tầm vóc, thể lực người Việt Nam. Nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cư trú, về cấm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Đổi mới toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường. Hình thành kiến thức và kỹ năng về dân số, sức khỏe sinh sản đúng đắn, có hệ thống ở thế hệ trẻ.”

Theo chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chính sách dân số thì mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, đặc biệt trong điều kiện là một Đảng viên thì phải chấp hành nghiêm chính đối với những chính sách mà Đảng đưa ra.

sinh con thu 3
sinh con thứ 3

Câu hỏi thường gặp

Cán bộ công chức có được sinh con thứ ba không?

Nghị định 117/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em đã không đề cập gì đến việc “xử lý việc sinh con thứ ba” nữa. Điều này có nghĩa là pháp luật hiện tại không cấm việc sinh con thứ 3 đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Công chức có bị thôi việc nếu sinh con thứ 3?

Nếu bạn là công chức, sinh con thứ 3 thì được coi là vi phạm chính sách của pháp luật về dân số và bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Hiện tại chưa có quy định về việc sẽ bị thôi việc nếu công chức sinh con thứ 3.
Hình thức xử lý khi đảng viên sinh con thứ 3?

Đảng viên vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách, trường hợp sinh con thứ tư thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ)

Chính sách sinh con thứ 3 năm 2022.

Hiện nay Nghị định 112/2020 NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính; đã không đề cập gì đến việc xử lý việc sinh con thứ ba nữa. Có nghĩa là pháp luật hiện tại không cấm việc sinh con thứ 3 đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, hình thức xử lý cụ thể cho mỗi cán bộ, công chức; viên chức vi phạm được thực hiện theo quy định trong nội quy; quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị đó đề ra nên cần tham khảo nội quy tại cơ quan người sinh con thứ ba đang làm việc.

Quy định mới về vi phạm chính sách dân số đối với Đảng viên như thế nào?

Theo Điều 52 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 quy định:

“Điều 52. Vi phạm quy định chính sách dân số

Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình; tham gia các hoạt động xét nghiệm, chẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.

b) Vi phạm chính sách dân số.

Trường hợp vi phạm đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Tuyên truyền, phổ biến hoặc ban hành văn bản có nội dung trái với chính sách dân số, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

b) Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm sinh thêm con ngoài giá thú hoặc trái quy định.

Trường hợp vi phạm Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ.”

Quy định về chính sách dân số như thế nào?

Tại Mục 2 Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2017 về công tác dân số trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành như sau:

“2- Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội dung truyền thông, giáo dục phải chuyển mạnh sang chính sách dân số và phát triển.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt. Tập trung vận động sinh ít con hơn ở vùng, đối tượng có mức sinh cao; duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh thay thế; sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp.

Nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới; đẩy mạnh truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tạo chuyển biến rõ nét ở những vùng có tỉ số giới tính khi sinh cao.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy phong trào mọi người dân thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe tầm vóc, thể lực người Việt Nam. Nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cư trú, về cấm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Đổi mới toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường. Hình thành kiến thức và kỹ năng về dân số, sức khỏe sinh sản đúng đắn, có hệ thống ở thế hệ trẻ.”

Theo chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chính sách dân số thì mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, đặc biệt trong điều kiện là một Đảng viên thì phải chấp hành nghiêm chính đối với những chính sách mà Đảng đưa ra.

Vì thế, theo quy định mới nhất tại Quy định 69-QĐ/TW năm 2022, việc sinh con thứ 3 của Đảng viên có thể bị kỷ luật vì vi phạm chính sách dân số.

Trên đây là: Hướng dẫn mới nhất về kỷ luật Đảng viên sinh con thứ 3. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ hotline để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139