Lập doanh nghiệp EPE tại Phú Thọ

lập doanh nghiệp EPE tại Phú Thọ

Hiện nay do nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng gia tăng, vì vậy vấn đề thành lập doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam lớn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, thành lập doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam cũng đang là một vấn đề khá khó khăn, cho các nhà đầu tư nước ngoài trong việc thực hiện thủ tục thành lập một doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam. Luạt Trần và Liên danh sẽ phân tích một số nội dung về lập doanh nghiệp EPE tại Phú Thọ.

Khu chế xuất là gì?

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị dịnh 82/2018/NĐ-CP quy định khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục áp dụng đối với khu công nghiệp quy định tại Nghị định này. Khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt đông trong khu chế xuất là doanh nghiệp chế xuất. Doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Điều kiện để lập doanh nghiệp EPE tại Phú Thọ?

Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất gồm có các điều kiện sau:

–  Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan trừ các quy định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu.

– Doanh nghiệp chế xuất được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan hải quan có thẩm quyền về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc xác nhận bằng văn bản cho nhà đầu tư.

– Trong khu công nghiệp có thể có các phân khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp chế xuất. Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất hoặc phân khu công nghiệp dành cho doanh nghiệp chế xuất được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cổng và cửa ra, vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan, quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

– Doanh nghiệp chế xuất được mua vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp chế xuất, người bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam.

– Thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo pháp luật về hải quan.

– Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này và các trường hợp không làm thủ tục hải quan do Bộ Tài chính quy định.

– Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại. Tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.

– Cán bộ, công nhân viên làm việc trong khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất khi mang ngoại hối từ nội địa Việt Nam vào khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất và ngược lại không phải khai báo hải quan.

– Doanh nghiệp chế xuất khi được phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này.

– Chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất được áp dụng cơ chế đối với doanh nghiệp chế xuất quy định tại Điều này nếu đáp ứng được các điều kiện tại khoản 2 Điều này, được thành lập trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế và hạch toán phụ thuộc vào doanh nghiệp chế xuất.

Các ưu đãi đối với doanh nghiệp được thành lập trong khu chế xuất

*) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

– Khoản 4 Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định đối với các dự án đầu tư mới từ ngày 1/1/2016 thì doanh nghiệp chế xuất được hưởng thuế suất ưu đãi 17% trong vòng 10 năm.

– Điều 6 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định doanh nghiệp chế xuất được miễn thuế 02 năm đầu, giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo (không áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất tại quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh)

*) Ưu đãi tiền sử dụng đất: Theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP thì các dự án đầu tư của doanh nghiệp chế xuất sẽ được miễn tiền thuê đất 07 năm.

*) Ưu đãi thuế xuất nhập khẩu: Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 thì doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa với các đối tác nước ngoài được hưởng mức thuế VAT 0%.

Những lưu ý không thể bỏ qua khi lập doanh nghiệp EPE tại Phú Thọ

Trên thực tế thì trước khi tiến hành thành lập công ty chế xuất theo quy trình trên, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề quan trọng như sau:

Lưu ý về loại hình của công ty chế xuất

– Doanh nghiệp cần chọn loại hình công ty phù hợp với công ty chế xuất của mình để có thể đăng ký kinh doanh. Mỗi loại hình đều có những đặc điểm riêng, thích hợp với từng điều kiện về vốn cũng như số lượng thành viên… của công ty. Do đó, doanh nghiệp hãy lưu ý và đưa ra lựa chọn đúng đắn.

– Một số loại hình công ty phổ biển hiện nay gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, công ty tư nhân, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

lập doanh nghiệp EPE tại Phú Thọ
lập doanh nghiệp EPE tại Phú Thọ

Lưu ý về vốn cũng như kê khai vốn điều lệ của doanh nghiệp EPE:

– Khi thành lập công ty ở chế xuất, doanh nghiệp cần lưu ý là phải chuẩn bị đủ vốn tối thiểu. Vốn tối thiểu này sẽ tùy thuộc vào điều kiện tài chính hay vốn góp của từng doanh nghiệp, hơn nữa, một số trường hợp còn phụ thuộc vào quy định về vốn của từng ngành nghề.

– Bên cạnh vốn tối thiểu, doanh nghiệp sẽ cần kê khai vốn điều lệ phù hợp theo khả năng hoặc quy định mỗi ngành nghề sẽ kinh doanh:

+ Nếu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề không có yêu cầu về vốn thì có thể tiến hành kê khai vốn điều lệ tùy ý, tức là tùy vào khả năng tài chính hay mong muốn doanh nghiệp.

+ Nếu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề có yêu cầu về vốn, mà cụ thể là vốn pháp định thì sẽ cần đăng ký vốn điều lệ tối thiểu bằng hoặc hơn với mức vốn pháp định được quy định.

Chọn người đại diện pháp luật phù hợp khi lập doanh nghiệp EPE tại Phú Thọ:

– Doanh nghiệp phải chuẩn bị chọn một người phù hợp để làm người đại diện theo pháp luật cho công ty. Đây là người có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Do đó, cần chọn người có đủ năng lực, kinh nghiệm.

– Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

– Người đại diện của công ty chế xuất có thể là giám đốc, chủ tịch, người quản lý… Tuy nhiên phải đảm bảo là người đảm nhận vai trò này cần tuần tuân thủ tốt những quy định chung về người đại diện.

Lưu ý về ngành nghề đăng ký kinh doanh

– Để kinh doanh lĩnh vực giúp việc thì doanh nghiệp cần đăng ký ngành nghề liên quan, như vậy mới thực hiện được mục đích kinh doanh của mình.

– Trường hợp doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề yêu cầu điều kiện thì sẽ cần đáp ứng những điều kiện về vốn, về chứng chỉ hành nghề, về giấy phép… mới được đi vào kinh doanh.

– Trường hợp công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề không yêu cầu điều kiện thì không cần đáp ứng điều kiện mà có thể trực tiếp hoạt động kinh doanh ngay sau khi có giấy phép.

Lưu ý về địa chỉ công ty khi lập doanh nghiệp EPE tại Phú Thọ:

– Doanh nghiệp EPE cần có địa chỉ hoạt động kinh doanh thì mới được phép đăng ký kinh doanh. Địa chỉ của công ty có thể đặt ở nhà riêng có địa chỉ rõ ràng, cụ thể, bạn có thể tận dụng nhà của người thân, bạn bè.

– Tuy nhiên, không được đặt công ty ở khu chung cư hay tập thể phục vụ mục đích để ở. Địa chỉ công ty phải nằm trong lãnh thổ Việt Nam và cấm sử dụng địa chỉ giả. 

Lưu ý về tên công ty công ty EPE:

– Không được sử dụng từ ngữ, ký tự thiếu văn hóa trong tên. Cấm sử dụng tên lực lượng vũ trang, cơ quan quản lý có thẩm quyền của nhà nước để làm tên công ty.

– Tên của công ty chế xuất EPE phải đảm bảo những yêu cầu như không được trùng lặp, không được gây nhầm lẫn, không giống với bất cứ công ty nào đã đăng ký kinh doanh trước đó.

– Tên công ty chế xuất có thể viết bằng tiếng anh hoặc viết tắt. Doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin về tên trước để tránh tình trạng tên không hợp lệ khi đăng ký kinh doanh.

Những câu hỏi thường gặp về lập doanh nghiệp EPE tại Phú Thọ

Câu hỏi 1: Doanh nghiệp chế xuất có được hưởng ưu đãi gì không?

Vì đặc thù của doanh nghiệp chế xuất nên pháp luật quy định doanh nghiệp này được hưởng một số ưu đãi như:

  1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:
  • Theo khoản 4 Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC, doanh nghiệp chế xuất được hưởng thuế suất ưu đãi 17% trong vòng 10 năm (đối với các dự án đầu tư mới từ ngày 1/1/2016).
  • Theo Điều 6 Thông tư 151/2014/TT-BTC, doanh nghiệp chế xuất được miễn thuế 02 năm đầu, giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo ( không áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất tại quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh)
  1. Ưu đãi tiền sử dụng đất: Theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP, dự án đầu tư của doanh nghiệp chế xuất được miễn tiền thuê đất 07 năm.
  2. Ưu đãi thuế xuất nhập khẩu: Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, doanh nghiệp chế xuất khi nhập khẩu, xuất khẩu mọi hàng hóa/ dịch vụ sẽ được hưởng mức thuế VAT 0%. 

Câu hỏi 2:  Công ty chế xuất có thể được thành lập theo loại hình nào?

Tùy vào mục đích của chủ sở hữu mà có thể thành lập doanh nghiệp chế xuất theo loại hình phù hợp. Mỗi loại hình sẽ có những ưu và nhược điểm riêng, chủ sở hữu nên linh động lựa chọn để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp chế xuất thì không thể thành lập theo mô hình doanh nghiệp tư nhân.

Câu hỏi 3: Không đăng công bố sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chế xuất có sao không?

Đây là quy định bắt buộc theo Luật doanh nghiệp 2020. Theo quy định tại khoản 1 điều 26 nghị định số 50/2016/NĐ-CP các hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời gian quy định những nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Thêm vào đó, doanh nghiệp còn buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Trên đây là bài viết tư vấn về lập doanh nghiệp EPE tại Phú Thọ của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234