Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Posted on Posted in Dịch vụ Luật sư, Doanh nghiệp, Nổi bật

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty – Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở công tyTrụ sở công ty là nơi thực hiện các giao dịch với đối tác, thực hiện các công việc liên quan đến quản lý của công ty đồng thời là địa chỉ liên hệ để các cơ quan quản lý nhà nước liên hệ để quản lý. Vì vậy, khi quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, doanh nghiệp cũng cần cân nhắc thật kỹ. Trình tự thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty có sự khác nhau phụ thuộc vào việc có thay đổi cơ quan quản lý thuế trực tiếp hay không.

HỒ SƠ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY

 1. Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty KHÔNG LÀM THAY ĐỔI CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ (Trường hợp thay đổi trụ sở cùng quận/huyện)

Trong trường hợp việc thay đổi địa chỉ trụ sở không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thành phố nơi đặt trụ sở. Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở gồm:

 • Thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty;
 • Kèm theo Thông báo phải có: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
 • Giấy Ủy quyền/Giấy giới thiệu cho người trực tiếp thực hiện thủ tục;
 1. Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty CÓ LÀM THAY ĐỔI CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ

Theo quy định của Pháp luật về Doanh nghiệp: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

 

TRƯỜNG HỢP CHUYỂN TRỤ SỞ CÔNG TY SANG QUẬN/HUYỆN KHÁC TRONG CÙNG MỘT TỈNH/THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Sau khi thực hiện xong thủ tục chuyển địa điểm với cơ quan thuế quản lý (Thủ tục chốt thuế). Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở, gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Kèm theo Thông báo phải có: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
 • Mẫu 09 do Cơ quan thuế nơi chuyển đi cấp;
 • Giấy giới thiệu/Giấy Ủy quyền cho người trực tiếp đi nộp hồ sơ;

Thời gian thực hiện thủ tục: 3-5 ngày làm việc;

Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

 

 TRƯỜNG HỢP CHUYỂN TRỤ SỞ CÔNG TY SANG TỈNH/THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG  KHÁC

Hồ sơ thay đổi trụ sở gồm có:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Kèm theo Thông báo phải có:

– Bản sao hp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hp danh đối với công ty hợp danh;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

– Mẫu 09 do Cơ quan thuế nơi chuyển đi cấp;Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

– Giấy Giới thiệu/Giấy Ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ.

Thời gian giải quyết: 3-5 ngày làm việc

Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp dự định chuyển đến.

 

Lưu ý:

 • Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở của công không được đặt tại nhà Tập thể, nhà Chung cư không có chức năng văn phòng;
 • Ngoài việc làm thủ tục tại cơ quan thuế chuyển đi cũng như chuyển đến. Doanh nghiệp cần phải thông báo cho các bên liên quan, các đối tác, khách hàng…về việc thay đổi địa chỉ trụ sở;
 • Về con dấu: Trong trường hợp việc thay đổi địa chỉ trụ sở có làm thay đổi thông tin con dấu, doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung con dấu doanh nghiệp.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY

Công ty Luật TNHH Trần và Liên danh là tổ chức hành nghề luật sư, chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Khi sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở công ty của Luật Trần và Liên danh bạn sẽ “KHÔNG PHẢI ĐI LẠI, KHÔNG PHẢI ĐỢI CHỜ”. Trần và Liên danh sẽ đại diện thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở công ty như:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến trụ sở và thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty;
 • Soạn thảo toàn bộ các văn bản theo quy định để đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty (các Biên bản họp; Quyết định; Thông báo…);
 • Đại diện khách hàng thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Đại diện nộp hồ sơ, nhận kết quả đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh);
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục công bố thông tin doanh nghiệp trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Bạn sẽ không phải đi lại bất cứ lần nào lên Sở Kế hoạch và Đầu tư. Chúng tôi cam kết mức giá dịch vụ báo cho khách hàng là giá TRỌNG GÓI cho thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty. Bạn sẽ KHÔNG PHẢI BỎ THÊM MỘT ĐỒNG ngoài phí dịch vụ chúng tôi đã báo.

Liên hệ với Luật sư theo số Hotline: 0969-078-234

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY TẠI HÀ NỘI