Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh 2

Thay đổi địa chỉ công ty

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp

Địa chỉ công ty là thông tin sử dụng để đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền như bảo hiểm, thuế, các cơ quan quản cấp phép… là thông tin liên lạc của doanh nghiệp vơi các đối tác đồng thời cũng là bộ mặt của công ty. Với vai trò quan […]