Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh 2

Thành lập Chi nhánh Công ty TNHH

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp

Thành lập chi nhánh công ty tnhh là nhu cầu tất yếu của doanh nghiệp khi có dự định mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động kinh doanh. Công ty tnhh (1 thành viên hoặc 2 thành viên) là một trong các loại hình doanh nghiệp được luật Doanh nghiệp 2014 ghi nhận. Khi […]