BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp là gì? Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp là Nhà nước và chủ sở hữu dùng các biện pháp pháp lý bảo hộ sản... Read more »

QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Quyền sở hữu công nghiệp là gì? Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế; kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí mạch... Read more »
Ad Widget

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp là gì? Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết... Read more »

CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp là gì? Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005:  Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp bao gồm: Chuyển nhượng quyền sở hữu công... Read more »

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Sở hữu trí tuệ hay quyền sở hữu trí tuệ là những vấn đề ngày càng được quan tâm bởi nhu cầu của xã hội nhu cầu được pháp luật bảo vệ... Read more »

ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Sở hữu trí tuệ được xem là một vấn đề nóng được quan tâm lớn trong xã hội hiện nay bởi đây là việc cần thiết để bảo vệ được tài sản... Read more »
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234