nội dung bộ luật hồng đức

Nội dung bộ luật hồng đức

Bộ luật Hồng Đức là Bộ luật ra đời dưới thời vua Lê Thánh Tông có niên hiệu là Hồng Đức (1470-1497), đây là Bộ luật chính thức của nhà nước Đại... Read more »
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234