Từ 7-5, những vật phẩm nguy hiểm này bị cấm mang lên máy bay

Danh mục các vật phẩm nguy hiểm gồm các loại đạn, các loại kíp nổ, các loại ngòi nổ, dây cháy chậm, các vật mô phỏng giống vật nổ…  Cục Hàng không... Read more »
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234