Hồ Sơ Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, vì nhiều lý do khác nhau mà doanh nghiệp cần phải thay đổi người đại diện theo pháp luật. Khi thay đổi người đại diện... Read more »

Những Lưu Ý Sau Khi Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp,... Read more »
Ad Widget

Trách Nhiệm Của Người Đại Diện Theo Pháp Luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp,... Read more »

Công Ty Có Tối Đa Bao Nhiêu Người Đại Diện Theo Pháp Luật?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần bao nhiêu người? Công ty có tối đa bao nhiêu người đại diện theo pháp luật? Sau đây Công ty Luật Trần... Read more »

Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật

Thay đổi người đại diện theo pháp luật là yêu cầu tất yếu của doanh nghiệp khi có sự thay đổi về nhân sự, về chiến lược kinh doanh hay về chủ... Read more »
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234