ngày quốc khánh việt nam

Ngày quốc khánh Việt Nam

Ngày 2/9/1945 ngày quốc khánh việt nam, trên lễ đài lớn tại quảng trường Ba Đình lịch sử đã diễn ra một cuộc mít tinh đông đảo. Hơn 50 vạn người đại... Read more »
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234