giấy phép mạng xã hội

Giấy phép mạng xã hội

Theo quy định tại Khoản 4 – Điều 23- Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định: Tổ chức, doanh nghiệp chỉ được thiết lập mạng xã hội khi có giấy phép thiết lập mạng... Read more »
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234