giấy đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Giấy đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Hôn nhân có yếu tố nước ngoài được hiểu là người có quốc tịch Việt Nam (Nam hoặc nữ) kết hôn với người có quốc tịch nước ngoài tại Việt Nam hoặc... Read more »
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234