Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thời hạn dự án đều được... Read more »

Gia Hạn Giấy Chứng Nhận Đầu Tư

Tùy từng dự án, thời hạn của mỗi dự án được ghi nhận cụ thể trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của mỗi công ty là khác nhau. Do đó,... Read more »
Ad Widget
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234