Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh 2

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể gồm: Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Theo mẫu) Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm: a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có); b) Ngành, nghề kinh doanh; c) Số vốn kinh doanh; […]