Án lệ số 15/2017/AL

Công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp Án lệ số 15/2017/AL về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự... Read more »
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234