cố ý phá hoại tài sản

Cố ý phá hoại tài sản

Cố ý phá hoại tài sản người khác là hành vi trái pháp luật. Vậy mức phạt với hành vi này được quy định ra sao?  Cố ý phá hoại tài sản... Read more »
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234