Luật sư tư vấn

Án Lệ số 01/2016/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 04/2014/HS-GĐT ngày 16-4-2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Giết người” đối với bị cáo: Đồng Xuân Phương,... Read more »
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234