Không phải đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư

Theo quy định mới nhất, doanh nghiệp không cần thông báo số tài khoản ngân hàng với SKHĐT và cơ quan thuế. Bỏ quy định thông báo tài khoản ngân hàng. Trước... Read more »
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234