chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp để phù hợp với tình hình phát triển hiện tại của doanh nghiệp. Để tiến hành thủ tục... Read more »
Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh 2

Chuyển đổi công ty TNHH 1 Thành viên thành Công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên về cơ bản gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); Danh... Read more »
Ad Widget
Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh 2

Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhânh thành Công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ chuyển đổi Doanh nghiệp Tư nhân thành Công ty TNHH 2 Thành viên gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); Danh sách thành viên (mẫu quy... Read more »
Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh 2

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh 1 thành viên

Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1 thành viên Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) Điều lệ công ty mới; Bản sao hợp... Read more »
Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh 2

Chuyển đổi Công ty CP thành Công ty TNHH 2 Thành viên

Hồ sơ chuyển đổi công ty CP thành công ty TNHH 2 thành viên cơ bản gồm Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu); Danh sách thành viên (Theo mẫu);... Read more »
Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh 2

Chuyển đổi loại hình công ty TNHH 2 thành viên thành Công ty Cổ phần

Hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty TNHH 2 thành viên thành công ty cổ phần về cơ bản như sau: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy... Read more »
Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh 2

Chuyển đổi công ty TNHH 1 Thành viên thành công ty cổ phần

Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH 1 Thành viên thành Công ty Cổ phần cơ bản gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu); 2. Danh sách cổ... Read more »
chuyen doi loai hinh doanh nghiep

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2014. Luật Doanh nghiệp đã quy định về các loại hình doanh nghiệp khác nhau và đi theo nó là chế... Read more »
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234