Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh 2

Chuyển đổi loại hình Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH 1 Thành viên

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp

Hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty Cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); Điều lệ (mẫu tham khảo); Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng […]