Thay đổi địa chỉ công ty 2

Thuế Hộ kinh doanh Cá thể

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp

Thuế Hộ kinh doanh cá thể về cơ bản gồm có 2 loại là thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và Thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của Hộ kinh doanh cá thể về cơ bản được tính như sau: Tham khảo thêm: Lệ […]