án lệ dân sự

Án lệ dân sự

Thuật ngữ án lệ trong tiếng Anh là “Precident” có nghĩa là tiền lệ tức là dựa vào cái có trước để làm theo thành lệ. Án lệ là một loại tiền... Read more »
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234