Luật sự tranh tụng

Posted on Posted in Dịch vụ Luật sư, Luật sư Tranh tụng

– Luật sư tranh tụng là một trong những dịch vụ chủ yếu của các Văn phòng luật sư – Công ty luật. Với dịch vụ tranh tụng tại Tòa án, các văn phòng luật sư, công ty luật có thể cung cấp đến khách hàng các dịch vụ sau:
– Luật sư tranh tụng Dân sự: Tranh tụng bảo vệ quyền lợi của đương sự trong các tranh chấp tại Tòa án các vụ án Dân sự nói chung như tranh chấp thừa kế, di chúc,  ly hôn…
– Luật sư tranh tụng Kinh tế, Doanh nghiệp: Tranh tụng bảo vệ quyền lợi của đương sự trong các tranh chấp kinh tế thương mại, thu hồi các khoản nợ khó đòi, các tranh chấp liên quan đến thực hiện hợp đồng kinh tế, tranh chấp nội bộ doanh nghiệp… Tư vấn luật về chiến lược giải quyết tranh chấp; phân tích và đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu của các bên trong tranh chấp; Tư vấn về cách thức, biện pháp giải quyết tranh chấp; đại diện cho khách hàng trong việc đàm phán giải quyết tranh chấp với đối tác, đại diện bảo vệ quyền lợi tại Tòa án các cấp
– Luật sư tranh tụng Đất đai: Bảo vệ quyền lợi của đương sự trong các tranh chấp đất đai giữa các cá nhân với cá nhân, cá nhân với tổ chức…trong các tranh chấp đất đai liên quan đến chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế…
– Luật sư tranh tụng Hình sự: Bào chữa cho bị can, bị cáo trong các vụ án hình sự trong các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử tại tòa án các cấp sơ thẩm, phúc thẩm…
– Luật sư tranh tụng trong tranh chấp Lao động: Tư vấn cho người lao động, người sử dụng lao động trong các tranh chấp liên quan đến lao động như tranh chấp Hợp đồng lao động, sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động…
Tùy vào mỗi vụ việc và yêu cầu của từng khách hàng, Văn phòng luật sư sẽ đưa ra các giải pháp giải quyết tranh chấp phù hợp, giảm rủi ro, tốn kém cho khách hàng.

DỊCH VỤ LUẬT SƯ TRANH TỤNG