pháp luật về thừa kế

Pháp luật về thừa kế

Hiện nay trên thực tế vẫn có nhiều người dân phân vân không hiểu rõ bản chất cũng như khái niệm cụ thể giữa thừa kế theo pháp luật và thừa kế... Read more »
văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế ở nước ngoài

Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế ở nước ngoài

Khi được nhận thừa kế, dù là ở trong nước hay ở nước ngoài thì người này vẫn có đầy đủ quyền với phần di sản mà mình nhận được. Tuy nhiên,... Read more »
Ad Widget
quyền thừa kế tài sản khi cha mất không có di chúc

Quyền thừa kế tài sản khi cha mất không có di chúc

Phân chia tài sản khi cha mẹ mất không để lại di chúc là quyền lợi của mỗi người thừa kế. Vậy quyền thừa kế tài sản khi cha mất không có... Read more »
luật thừa kế 2015

Luật thừa kế 2015

Hiện nay, pháp luật chưa có quy định thế nào là thừa kế, tuy nhiên theo những gì xảy ra trong thực tế có thể hiểu Thừa kế là sự chuyển dịch... Read more »
thừa kế theo luật dân sự 2015

Thừa kế theo luật dân sự 2015

Thừa kế theo quy định của pháp luật thừa kế theo luật dân sự 2015 được hiểu như thế nào? Thừa kế có các dạng phân chia tài sản như nào? Và... Read more »
tư vấn luật thừa kế

Tư vấn luật thừa kế

Có nhiều căn cứ làm phát sinh quyền sở hữu tài sản. Một trong số đó là được hưởng thừa kế tài sản. Và từ đó cũng phát sinh tranh chấp. Khác... Read more »
mâu di chuc

Mâu di chuc

Mọi người thường lập di chúc để lại tài sản cho người khác sau khi qua đời. Trong di chúc, cá nhân hoặc một nhóm người sẽ được chỉ định là người... Read more »

Luật thừa kế

Trong chế định thừa kế, pháp luật quy định bao gồm thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Theo đó, thừa kế theo di chúc được áp dụng trong trường... Read more »
luật thừa kế tài sản có di chúc

Luật thừa kế tài sản có di chúc

Theo quy định pháp luật về thừa kế, việc thừa kế có thể được giải quyết bằng thừa kế theo pháp luật hoặc thừa kế theo di chúc. Trong đó, luật thừa... Read more »
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234