Quy định mới về tăng lương từ năm 2016

Posted on Leave a commentPosted in Tin tức

Trong năm 2016, nhiều quy định mới về tăng lương bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau: 1. Tăng lương tối thiểu vùng Theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp từ ngày 01/01/2016 như sau: – Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng (tăng 400.000 […]

Quy định mới về thời gian không tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề

Posted on Leave a commentPosted in Tin tức

Quy định mới về thời gian không tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề Chính phủ vừa ban hành Nghị định 26/2016/NĐ-CP về chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện và cơ sở […]

Hạn chót nộp mẫu 06/GTGT là ngày 30/04/2016

Posted on Leave a commentPosted in Tin tức

Tổng cục Thuế mới ban hành Công văn 1434/TCT-KK về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT. Theo đó, việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT – đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho chu kỳ ổn định 02 năm (2016 – 2017) cụ thể như sau: Người nộp thuế nộp mẫu 06/GTGT sau thời […]