Điều 123 BLHS năm 2015 – Điểm mới

Tội giết người là gì? Hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật. Hành vi tước đoạt tính mạng người khác được hiểu là... Read more »
tôij giết người

TỘI GIẾT NGƯỜI ĐIỀU 123 BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

Tội giết người là gì? Hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật. Hành vi tước đoạt tính mạng người khác được hiểu là... Read more »
Ad Widget

Bộ Tài chính tiếp tục giảm 37 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi... Read more »
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234