thu tuc ly hon voi nguoi nuoc ngoai nhanh

Thủ tuc ly hôn với người nước ngoài

Posted on Leave a commentPosted in Dịch vụ Luật sư, Hôn nhân gia đình, Nổi bật

Thủ tục ly hôn với người nước ngoài là câu hỏi chúng tôi thường nhận được trong quá trình hoạt động nghề nghiệp luật sư. Vì nhiều lý do khác nhau như bất đồng ngôn ngữ, sự khác biệt về văn hóa, quan điểm, lối sống, khoảng cách địa lý… dẫn đến việc ly hôn […]

thu tuc ly hon co yeu to nuoc ngoai nhanh

Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Posted on Leave a commentPosted in Dịch vụ Luật sư, Hôn nhân gia đình

Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài là câu hỏi chúng tôi thường nhận được trong quá trình hoạt động nghề nghiệp luật sư. Vì nhiều lý do khác nhau như bất đồng ngôn ngữ, sự khác biệt về văn hóa, quan điểm, lối sống, khoảng cách địa lý… dẫn đến việc ly […]