Xin giấy phép trung tâm tư vấn du học

Thuế Hộ kinh doanh Cá thể

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp

Thuế Hộ kinh doanh cá thể về cơ bản gồm có 2 loại là thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và Thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của Hộ kinh doanh cá thể về cơ bản được tính như sau: Tham khảo thêm: Lệ […]

Chia Tài sản khi Ly Hôn

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể gồm: Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Theo mẫu) Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm: a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có); b) Ngành, nghề kinh doanh; c) Số vốn kinh doanh; […]