Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Posted on Posted in Dịch vụ Luật sư, Doanh nghiệp, Nổi bật

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty – Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, […]