Thay đổi ngành nghề kinh doanh 2

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp

Thay đổi ngành nghề kinh doanh là nhu cầu tất yếu của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Mặc dù trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn thể hiện nội dung danh sách ngành nghề kinh doanh như trước, tuy nhiên, những ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp đăng ký sẽ […]

Thành lập Hộ Kinh doanh 2

Chuyển đổi loại hình Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH 1 Thành viên

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp

Hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty Cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); Điều lệ (mẫu tham khảo); Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng […]